Salam gadrly agzalar. Gowymy ýagdaýlaryňyz. Men sizi maý aýynyň 20ne sagat 20:00 talyplar.com girmegi haýş edýärin. Eger ählimiz birden girsek gyzykly bolar diýip pikir edýän. 20ne çenli siziñ ähliñiz bu haty okarsynyz. Men size garaşaryn. Hoş sagboluñ. 😊☺😄😃😆

Täzelikler, elis tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir