Salam agzalar we okujylar! Bir soragym bardy.
Internet gowy işlänok diýip ors telewizorlary urup işletjek bolunyşy ýaly wifi routerimi öçürip ýakaýdym welin telefonymdan wifi signalyň gapdalyndan (!) ýüzlenme belgisi çykyp dur. Nastroýkasynam özüne baglanyp näçe düzetjek boldum welin bolmady. Quick setup diýilýän ýerlerine kody, adyny ýazyşdyryp internede baglanýan 3-nji basgançagyna baramda internede baglanman sorry diýip dur.

Zaýawka berseň 1-2 eglenýämişler öýdýän. Göni çagyrsaňam bilýän kişileri 100 manat diýip durlar.
Heý, başy çykýan ýokmuka, kömek etseňiz!

Öňler kompýuteriň windowsy bulaşsada ertir.com-yň pikirlerne ýazsaň bilýän kişiler kömek edaýýädi.

Sorag-jogap, messibet tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir