MEN DÜRRE!

(ýumoristik hekaýa)


"Pikir beriñ! Gepleýär jon, rezin dürre! Meniñ watanym - Amerika! Amerikadan ilki size demokratiýa geldi, soñam jipler, iñ soñundanam men geldim. Biz, ýagny jip bilen jon ikimiz demokratiýanam ýanymyza alyp, bir gapdajyk siziñ ýurduñyza geldik. Dürräñ şarpyldysyna gulak asyñ!.."

× × ×

Meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniñ Kemal Yklymow tarapyndan terjime edilen bu satiriki hekaýasynyñ dowamyny okaryn diýseñiz, onda:

www.direlisedebiyat.blogspot.ru

saýtyna giriñ...

Edebiýat, wagt tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir