NÄME ÜÇIN?!.

Eger şu ýerde yurekdes.ru sayt adminleri, moderleri bar bolsa @GaRa Tmyn agzany name sebapli banlanlaryny ýazsynlarla...
Şu ýerde aýtjak bolýan meselame gecmakam, bir zady bellasim gelyar. Eger internet keselinden dyndarmak ucin banlandy diyseler, indi bir aydyr ymykly internetde yazan, terjime edyan zatlarymy paylasmaga elimem degenok....


Yok birnace nik ucin bolsa... heniza birnace nik bn sayta girenim yadyma dusenok... taze toslap tapaymasañyz

Su wagta cenli her hili gopgun, samsyk dawalar boldy saytda... hic birine gosulanym yadyma dusenok...

Indi Esasy:

Düýn:

Duýduruş! Pikirlerde Watan hakda ýazmañ - diýen habar iberdiler, şahsy hata....

Ha mowzuk edip açay diyjek bolýañmy diýsem,

Açyñ ýöne duzgunnama garşy zatlar ýazylmasyn! - diýdi...

Eger şu gürriñden çen tutsañ, yurekdesh.runyñ duzginnamasy Watan hakda zat yazmaga garsy... Bu sözleñ añyrsynda nämeler ýatyr!...

Meniñ Watan hakda paýlaşanlarym:

Oraz ÝAGMYRYÑ 《Daglar ýumrulyp beýgelýär》

Hemem

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyñ, sözbaşysynda:

"Öz atam – ajaýyp ynsan, mugallym we esger Berdimuhamet Annaýewiň ýagty ýadygärligine bagyşlaýaryn." - diýip ýazan 《Älem içre at gezer》 atly romandandy....

Bu diýmek näme diýmek bolýa!..

Ýa-da şo dereje köre-körmi saýt ýöredijileri....

Ýa-da....

Sorag-jogap, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir