BAZARA ÇYKARYLAN ŞAGAL HAKYNDA GOŞGY

Ak bazara şagal çykaran biri ~
Görse güpürdimiş öñi hem yzy.

Bazar dowul tapyp, güwläp duranmyş,
Adam bary muny geñläp duranmyş.

"Şagal-aý!.." Gygyrýar bir gaba telpek,
Aý görene dönýär hyñ beren millet.

"Sered-ä, ogruja gözüne seret" ~
Sag tarap gygyrýar ~
Gülýär çep tarap.

"Şagal!..
Şagal!..
Şagal".. Giden pyşyrdy,
Şagal, şeýdip, meşhurlygna düşündi.

Işşekden,
öweçden goýdy köpleri,
Şagal eken ak bazaryñ ýetmezi...


Baýram JÜTDIÝEW,
Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir