GARA BATYRA


Meniñ oglanlykda eşiden sözüm:
"Gara batyr!
Gara batyr!
Gara batyr!!!
Gojalar şeý diýip, agyr dymardy,
Eneler şeý diýip, aglap oñardy...

Ýigit çykdym, başga-başga döwürdi -
Ýyllar ömrümizi darap,
egirdi.
"Ýandaklyagyzda" oba bagşysy -
Çalaja hiñlendi gözýaşa garyp,
Şeýdip batyrmyza edipdi şärik...
Pyşyrdapdy: "Gara batyr!"
Gara batyr!
Gara batyr...
Iliñ bardyr, agam, türkmeniñ bardyr..."

Saçlara ak düşdi, ýüzde - ýygyrt bar,
Batyryñ ruhun aýan höwürtgäm -
Ýaşyl tugum ýaly parlap aýtdy:
- Gara batyr!
Gara batyr!
Batyrlar Hak halap dogulýan borly,
Olar türkmen üçin öwlüýä borly...


Baýram JÜTDIÝEW,
Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir