"SAG ÝAÑAGYÑA URANA ÇEP ÝAÑAGÑAM ÖWÜRMEK" / HEZRETI ISA BILEN IKI KIŞI

Günlerde bir gün Hezreti Isa, plastiki hirurgiýanyñ operatory we awtomobil ussasy dagylar bilen bir kazinoda oturypdyrlar. Hezreti Isa olara dini öwüt-ündewleri edýärdi. Özara gürleşip durkalar awtomobil ussasy, Isa pygambere:
- Eý beýik mugallym! Adamlara ýagşylyk etmek üçin içimde ýanyp duran isleg bar. Nädip bu ýolda ýagşy işleri edip bilerkäm?.. - diýip sorady.
Hazret-i İsa:
- Hudaýyñ şerigatynda nähili görkezilen bolsa, şoñ ýalam etmelisiñ!.. - diýdi. Awtomobil ussasy:
- Saña ýamanlyk edenlere ýagşylyk edip, olary ýamanlyk edendiklerine utanar ýaly edip... - diýdi. Plastiki hirurgiýanyñ operator:
- Adamlaryñ zanny erbetdir -diýdi...

◆ ◆ ◆

Meşhur ýazyjy Eziz Nesiniñ hekaýasy Has Türkmeniñ terjimesi bilen, dowamy:

www.direlisedebiyat.blogspot.ru'da

Edebiýat, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir