Salam talyplaryň agzalary. Şuwagt geçirilýän Aziada-2017-niň elektron sporty oýunlaryna nähili gatnaşmaly? Seçip-alyş döwri gutardymy ýa-da häzir hem gatnaşmaga mümkinçiligim barmyka? Bular barada kim näme bilýän bolsa paýlaşaýyň. “StarCraft II” oýny bar eken ýaryşda.

Köneler, yashalym tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir