Hakikat Nerede ? Gafil, hangi üç asır, hangi on asır ? Tuna ezelden Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, Dinleyin sesini doğan tarihin, Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin. Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, Avrupa'nın Alplerinde Oğuz torunları Doğudan çıkan biz Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz Türk sadece bir milletin adı değil, Türk bütün adamların birliğidir. Ey birbirine diş bileyen yığınlar, Ey yığın yığın insan gafletleri Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde, Hakikat nerede? *** Hakykat nirede? Duýdansyz, ūç asyr, haýsy on asyr? "Tuna" ozaldan Tūrk diýarydy. Taryhy bilenler gizläpdir muny. Açylýar ýorganlar, gömlen dogýardy, Sesin diñläñ täze dogan taryhyñ! Ýagtyny gizlan şapak oýandy. Dogryny öwrende, ýalany unut, Aziýanyñ ortasy Oguz mekany, Ýewropa mertleri Oguz agtygy Taryha ýañ saldy - unutda hany. Nireli? Gūndogarda dörän biz, Ähli ýerde özūmizibileris. "Tūrk" ady bir milletiñ ady däl, Tūrki sanardan millet ady kän. Bir-birine daş bulaýan goşunlar, Ö:z ynsanlygyn unudan goşunlar. ...Ýyrtylsyn gözlerden görūlmez perde, Dūnýä görsūn hakyladymyz nirede. Mustafa Kemal Atatūrk 1908ý Terjime eden: Şamuhammet Orazmuhammedow

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir