"Senagat" paydarlar tajircilik banky "Turkmenistanda yylyn banky - 2016" diyen dereje bilen sylaglandy. Turkmenistanyn kredit edarasy seyle dereja "Financial Times" toparyna giryan belli maliye neshiri "The Banker" tarapyndan Londonda guralyan "Bank of the Year Awards 2016" sylagynyn gowsurulysynyn yyllyk dabarysynda eye boldy. "The Banker" bayragyny gowsurmagyn dabarasy - her yyl gecirilip, ona dunyanin in gowy maliye edaralary gatnasyar. "Senagat" banky seyle abrayly bayraga eyyam ikinji gezek mynasyp boldy. "Senagat" banky - Turkmenistanyn in ilkinji tajircilik banklarynyn biridir. Bankyn hyzmatlaryndan hususy telekeciler, hususy eyecilige degisli ahli karhanalar, bilelikdaki karhanalar, seyle hem, dasary yurt kompaniyalary peydalanyarlar. "Senagat" paydarlar tajircilik bankynyn bu abrayly sylagy bilen saydymyzyn adyndan gyzgyn gutlayaryn, gutlamak bilen onun kabir goyumlaryny size hodurleyarin cunki yurdumyzda maya goyuma uly uns berilyar: *"TAZE MANAT - TAZE DURMUS" atly mohletli goyumy - yyllyk 10%, mohleti 1 yyl, goyumyn in pes mocberi 2 000 manat; *"CAGALARA NIYETLENEN MAKSATLY GOYUM" - yyllyk 6% mohleti caga kamillik yasyna yetyanca; *"ENE-ATALAR HAKYNDA ALADA" - goyumy, yyllyk 10%, mohleti 6 aydan 1 yyla cenli; *"HALKYN SAGLYGY - WATAN BAYLYGY" goyumy - yyllyk 5%; mohleti 6 aydan 1 yyla cenli; *"CAGALAR - BIZIN GELJEGIMIZ" goyumy - yyllyk 7%, mohleti 1 yyl; *"BAHBITLI" goyumy - goyumyn in pes mocberi 1 000 manat, 1 aydan, 1 yyla cenli, goterim derejesi yyllyk 1,5%-den 9%-e cenli girdeji; "Senagat" Paydarlar tajircilik banky tarapyndan nagt we nagt dal gornusde durli tolegleri gecirmek yaly hyzmatlaryny hem size hodurleyar. Bizin salgymyz: Ashgabat s. S. Turkmenbasy shayoly, 42-nji jay. Habarlasmak ucin telefon belgimiz: (+993-12)-22-98-18 @Zaman

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir