Ullakan dunyanin kici adamsy, Ozunden ullakan aladasy bar. Sheyle aladasy derdi ynsana, Onun yashaysyna bolyar hokumdar. Ullakan adamyn kici yuregi, Ozunden ullakan derdi goteryar. Manysyz goryarde dushen gijani, Yasayysda seydip, gunun oturyar. Yone dunyanin hem yetik derdi bar, (Yangyny gorman biz, gorksak kozunden), $ol derde ynsanam sarik bolyarda, Goreshmek duygusyn kowyar ozunden. Hazire cenli uly alada, Eylaninde gin dunyamiz seyle dar. Ulyny kici zat goteryan bolsa, Kicijik beynimin uly pikri bar. Sol pikir bilen akyl garysyp, In sonunda seydip, cykyar netije... Senin aladany dinlap dursuma, Jan dostum gosgyny yazdym sol gije. Awtory: Shamuhammet Orazmuhammedow

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir