II Gun sentyabr howasy bilen dogyardy. Howada tebigatam ynsanlara guyz gelendigini her gun yatladyp duryardy. Yapraklar oz maydalyna yere dusup ajayyp peyzaжყ doretyardiler. Tebigatam, pasyllaram ozbasyna bir yoly saylan hudoжnikdiler. Guyz tebigaty hassahanan toweregindaki baglara diysen uytgeshik keshp bermage tayynlanyardy. Oz palatasyndan birnace gun cykman oturan Ayjahan hem iru gic uly hassahanan icgysgync duzgunine owrenismeli boldy. Berilyan dari dermanlar basda diysen agyrly we agyr yaly gorundi. Yone wagtyn gecmegi bilen dari-dermanlar endige owruldi. Hassalan otagynda basda Ayjahan bilen yene bir 30 i arka atan gelin bardy. Bir hepde gecip gecmaka hassa otagyna yene iki ayal yerlesdirildi. Ayjahan gun gecdigice owrenisip onun icindaki durmusa uygunlasdy. Sol gecen hepdanin icinde Ayjahanyn yerlesen palatasynyn gapdalyndaky otaga hassalanan esger yigidi getirdiler. Edil yagdayy ol diyen agyr bolmasa-da diysen hortap yigit ekeni. Bu hem Ayjahan yaly birki gunlap hereketsiz oz yagdayyna gynanyp gezdi. Ayjahan oglany gorenden son oz hassa yoldaslaryna: - O palata gelen esger oglan bara, yaman yuwashja eken, ozem kan adam bilen ishem yok, kan gurlemezek agras oglan eken - diyende... Onun palata yoldaslaryndan Nabat diyilyan gelin bolsa - "Yere sereden yer gorkar" diylendir oza - diyip, esger oglan baradaky pikirini aytdy. Ayjahan Nabat gelneja basga gurrun bilen jogap berjegem bolmady yone dymdy-da oturyberdi. Hakykatdanam, esger oglan Ayjahanyn doglan gunune cagyryljakdy, sol yerde esger oglan gyzy synlajakdy we ony soyjekdi, sondan sonra onun ugrunda sergezdan bolup gyza birnace garasylmayan wakalary gorkezjekdi. Bu zatlardan bolsa Ayjahanyn asla habary duybunden yokdy. Soygi kate lezzetli bolsada bashyna birnace huppetli ishleri getiryandigini gyz dine shu oglan soyenden son dusunjekdi. Dowamy bar...

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir