Soymek yaly erbet hem suyji hemde tasin zat barmyka su yasalyan dunyamizde. Yone soyyanimiz ucin hemmamiz jomart we gaty gysyk. Aydaly Bir gyz ucin ahli zadyn eyesi yaly olara seyle yenillik bilen bir demde paylap beryas... Mysal ucin daglary, duzleri, deryalary, hatda ummanlaram gozumizi gyrpman soyyanimiz ucin ecilyas. Bir demligem bolsa olara oz soygumizde sahydygymyzy gara gozli ajayyp gozellere ynandyryarys. Yone bir gun gelyar hakyky sahy bolmaly gunun gelyar. Galyn tolap gyz almaly wagtymyz bolsa sahylygy oymuzde taslap, gyzy mugtjak alyp gacyasss... Bile girip, bile çyksaň öýden sen, Ömürbaky bagtly borun öýdensiň. Ertekiler tamamlanýar toý bile, Durmuş weli başlanýandyr toýdan soň... awtor: P. Muhyyew we O.Sh.N

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir