Saçy gulagyndan kesilen bolsa, Durşy bilen näzden ýasalan bolsa. Dyza çenli dilik bolsa köýnegi, Telefondyr, laýn bolsa oýnagy. Gaşy galam bilen çyzylan bolsa, Lebi pomadadan gyzaran bolsa. Figurasyn güjeñlese köýnegi, Men şu wagtdan ret edýärin SÖÝMEGI! Görgisiz, azapsyz alyp bolsa-da, Törümden girizmen mugt bolsa-da. awtory: AşyrHan

Köneler, wagt tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir