2. ISA PYGAMBERIN (HALASGARIN) HEYKELI (Rio-de Janeyro, 1931y). Isa pygamberin bu yadygarligi Braziliyanyn Rio-de Janeyro (1960-njy yyla cenli yurdun paytagty) shaherin simwoly yagny nysany hasaplanypdyr. Brazil milletinin esasy gylyk-hasiyetini, milletin simwolyny anladyan yadygarligi gurmak teklibi 1922-nji yylda, Braziliyanyn garashsyzlygynyn 100 yyllygyna bagyslanyp gecirilyan dabaralar dowrunde one suruldi. Netijede Isa Pygamberin "Halasgar" heykeli shaherin Pandi-Asukar dagynyn ustunde gurmaklyga karar edilyar. Bu gurlusyga Parizde, fransuz heykeltarasy Pol Landowskinin yolbascylygynda tayyarlanyldy. Bu ajayyp yadygarlik Rio-de Janeyro saherinin ustunden garap duran korkowadu depesinin cur basynda, deniz derejesinden 704 metr beyiklikde yerlesdirilen. 7 metrlik binyatda (postamentde) goylan heykelin beyikligi 30 metrdir, kellesinin agramy 35,6 tonna, 9 tonnalyk gujagynyn uzynlygy 23 metr. Halasgar Isanyn heykeli 1931-nji yylyn oktyabr ayynyn 12sinde dabaraly yagdayda Ackley. 1985-nji yylda heykelin 40 metrlik golayyna baryan tramway yoly guruldy. Bu ajayyp yadygarlik "Dunyanin yedi gudratynyn" sanawyna gosuldy.

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir