Dunyade 7 gudrat sozune durmusda diysen kop gabat gelyaris. Men size gurrun berjek zadym dunyanin 2nji 7 gudraty barada. Olar: 1. Beyik Hytay diwary ( Hytay, b.e. III munyyllyk); Beyik hytay diwarynyn umumy uzynlygy doly anyklanmadyk. Durli cesmelerde durli durli maglumatlar berilyar. Beyik Hytay diwary Hytayyn dg-da go-dan gb-a uzlyp gidyar. Yolun kop bolegi daglaryn ustunden gecyar. Beyik Hytay diwarynda jemi 2500 sany din gurlupdyr. Olaryn beyikligi we ini 12 metr bolup, olaryn durli-durli gurlusyk materiallaryndan gurlupdyr. Bu uly gurlusygy esasan b.e. on 213-nji yyla cenli tamamlanan. Onun gurlusygyna 300 mun esgerden Basgada munlerce tussaglar, dayhanlar Oran kyn sertlerde isledilipdir. Diwaryn gurlusygynda 400 mun adam helak bolupdyr. Sonun ucin ona il arasynda " dunyanin in uzyn gonamcylygy" diyip at berlipdir. Bu desga sonky tassyklanylan "dunyanin 7 gudratynyn" sanawyna ilkinjilerin hatarynda gosuldy. (Dowamy bar)

Köneler, wagt tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir