Hormatly agzalar hemmäňizi bedew baýramçylygy bilen gutlaýan. Goý, döwletimizem bedew bady bilen össün-özgersin! Parahatçylyk bolsun,agzybirlik we doganlyk bolsun! Garaşsyzlyga-bitaraplyga guwanýan nesil ýetişdirmek her bir ene-ata nesip etsin! Watanyna buýsanýan nesil ýetişdirmek hemmä nesip etsin!

Köneler, Yylgyn tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir