salam agzalar.bu gün talyplar.comymyzda ýene bir baýramlaryñ biri eken. ýagny raiment agzamyzyñ doglan güni.ozallar saýtda köpüräk görünerdi.bu günler bolsa kän görnenok bu agzamyz. shonda hem tema açaýaýyn diýdim. hany onda gutlaglara bashlaýalyñ. bu agzamyz esasan futbol hakdaky temalarda jogaplary ýazardy. raiment agza doglan güniñ gutly bolsun ,uzak ýasha ! saýdymyzda ýene-ýeneler görünip duryñ.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir