bu gun 10 -njy noýabr saýdymyzyň iň aktiw we saýda gelmäge kömek etýän, ýagny registrasiýaçymyz makintosh agzaň saýda gelmegine 1 ý boldy. menem öz gezegimde Serdar jigimizi 1 ýyldygy bilen gutlaýan. hany onda başlabereliň. ýene bir zat bu gün Merw-altyn asyryň hem oýny bar sagat 16:30 da Merw stadiýona barybermeli.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir