salam talylpar gowumysyñyz 1 haýyshdym barda size kyn görmän medisina oparataryny bejerýän ussa shu ugur boýunça okuw hakda kömek edäýseñiz.Rusýada bolsada, ukraýinada bolsada belarusýada bolsada tapawudy ýok haýsy ýurt bolsun tapawudy ýok men 3 sany ýurdy mysal getiräýdim welin bashga haýsy ýurt bolsada bolýar. gaýrat ediñ jigim üçin gerek

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir