salam hormatlyagzalar bu gün biziñ talyplar comda toý ekenä dogrusy habarymam ýokdy ýañy agenda girdim welin andrey agzañ doglan günidigini habar berdi. menem talyplara gelsem tema açylmadyk ekeni onsañ derrew tema açmaly diýen pijire geldim. andrey agza doglan güniñiz gutly bolsun uzak manyly ömür arzuw edýän. geliñ onda gutlabereliñ gijä galmanjyk. söz sizden:!!!!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir