salam agzalar gowumysyňyz şol tema açjak bolup şu güne galdy. bu günki tema talyplaryň agzalarynyň içinde gurnan kiçiräk duşuşygymyz hakda. ol gün egzamendan ýykylan günümiň ertesidi.agzalary üýşirmek pikiri kelläme geldi, çünki käbir agzalar mende gaty täsir galdyrypdy.şeýlelikde 22-nji awgustda agzalar bolup disneýda üýşdik jemi 7 agza geldi. umuman gaty gowy pikir alyşlyk boldy. Üýşip diseýa aýlandyk, hiňňilliklere mündik hamana çaga ýaly, men Mara gaýtmaly bolanlygym sebäpli ir gaýtmaly boldum. şeýlelikde ýadygärlik surata düşenimizden soňra gaýtym. umuman gaty gyzykly duşuşyk boldy. sylap gelen agzalara öz minnetdarlygymy aýtýaryn. iň gyzykly günlerimiň biri boldy bu gün. bu duşuşykdan soňra aýýüzli agzany hem gördüm mara geldi bu duşuşygam meniň ömrümde iň gyzykly günleriň biri boldy. Maryň owadan ýerlerine aýýüzli bilen aýlanyp ýadygärlik surata düşdik. agzalara öz minnetdarlygymy bildirýän!!!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
  pyatnica13 7 years ago
 • saglyk yola kimler bardyka bilyan barmy kevve95 chagyranda
  Makintos 7 years ago
 • kevve bet suratyn bar eken
  pida 7 years ago
 • Eh barypbilmedigimaaa gynanyanooov......,yune suratlarynyzy gormesem ynanamoklay.,!
  Grizli 7 years ago
 • Kop sagbol akylym shol gunki dushushyga ucin ylaýtada gowakdaky sohbetdeshlik mende uly tasir galdyrdy
  pida 7 years ago
 • Bey baaa..... Bular govakdada sohbetdeshlik edipdirooov......Indaaa Voopshe romanticleshipsinizoooov....
  Agent007 7 years ago
 • Tasirini almadyklar name yazmaly :-D
  Abadan 7 years ago
 • Tuweleme ) haysy agzalan geleninem aytmaly ekeninda Mahym. Haysy agzalar oz pikir edisinden nahili uytgesikdignem yazda
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Tuweleme. Suratlarynam goyaysañyz
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Tuweleme. Suratlarynam goyaysañyz
  Bravo 7 years ago
 • akylym tüweleme, kriştian ranaldaň ak fytbolkasnda geldi, äýneklije. meni kömekçi edp aljak dpdi, gaçyp ýör.

  galanlaram tüweleme. maladsy.
  akylym1989 7 years ago
 • kim-kimler bardy, akylym? suratyñyzam goyuñda bärik
  hazeleye | 2012-08-27 07:23:42
  agzalardan jemi 7 agza geldi atlaryny sanap oturmaýynla
  zalka sho dushushyga baryp bilmedim
  Makintos | 2012-08-27 07:25:10
  gynanmaň indiki duşuşyga gelersiňiz belki.
  Eh barypbilmedigimaaa gynanyanooov......,yune suratlarynyzy gormesem ynanamoklay.,!
  pida | 2012-08-27 08:17:53
  beýle hezillik tapdyrasy ýokla,belki sizem indiki duşuşyklara gelersiňiz.

  Tasirini almadyklar name yazmaly
  Agent007 | 2012-08-27 08:45:27
  täsir galdyrmady diýäýmeli.
  suratly gürrüňi goýalyňla jora gowsy.
  sag boluň brawo geleniňize size hem minnetdar gaýta men siziň kömekçiňizä.

  Bravo 7 years ago
 • tuweleme. suratlarynam goyaysañyz
  bayramsoltan | 2012-08-27 09:54:20


  şo düşen suratmzdan bir bölek, men shu.
  Grizli 7 years ago
 • :-):-):-)
  magnit 7 years ago
 • jan edin bizede, olmakak gorushelin
  Grizli 7 years ago
 • Hokman nesip bolsa
  Ayyuzli 7 years ago
 • salam agzalar! dushushyk suratynyzy gordum.tuweleme, barynyz yakymlyja turkmen perzentleri ekeniniz))) dushushygyn gyzykly we tasirli gecenine begendim. sonky pursatyna cenli menem ishden rugsat aljak bolup dyzadym.nesibe dal eken.
  akylym, sana myhmansoyerligin, mylayymlylygyn, acykgowunliligin ucin shu yerde tanryyalkasyn aydyan. yazgylaryna esaslanyp, sen hakda angymda doran obrazdan duypgoter bashgaca ekenin. shol gun menin ucinem yatdan cykmajak, elmydama yylgyryp yatlanjak gun boldy. seng bilen tanshanyma diysen begenyan. gownun acyklygy ucin, enshalla, durmush yolunam, bagtynam acyk bolar. aklym bilen birinji gezek biri-birimizi gorushimiz gulkuncdi )))) eee akyl, boyun-a uzynja eken.eee, ayyuzli sacyn uzyn eken-a diyishdik, sonam edil kooopden bari tanysh yaly gurrunimiz gutarmady ))) sag bol, yakymly pursatlar ucin, akylym!!!
  pida 7 years ago
 • Ay yoklay ynanamoklay, suratlarynyzy goymasanyz...
  Siz prosto comda bir-birinizi reklamirovat etyaniz oytyanoov
  Ayyuzli 7 years ago
 • Ay yoklay ynanamoklay, suratlarynyzy goymasanyz...
  Siz prosto comda bir-birinizi reklamirovat etyaniz oytyanoov


  salam pida! bu-da bir pikir, bolup biler. woobrajeniyan-a guycli eken, tuweleme! adamlar indi bir-birine sag bolsuny hem reklama ucin aytmalymy??? ynananyn sana hic zat gazandyrmaz, edil shonun yaly, ynanmazlygyn bize hic zat yitirtmez. так как, "каждый судит по своей мере испорченности" saglygyn!
  akylym1989 7 years ago
 • meñ deregime baska biri hem bolan bolsa sheýle ederdi jora. pida ynanmasañ ynanma surat goýuba ynandyryp bilmen.öz ishiñiz, ýalñysh düshünmäñ reklama ýok beýle düshünmäñ!
  Grizli 7 years ago
 • Ay yoklay ynanamoklay, suratlarynyzy goymasanyz...
  Siz prosto comda bir-birinizi reklamirovat etyaniz oytyanoov
  pida | 2012-08-28 03:00:32
  ,
  men gordum shol suraty )))
  onsanam relkama eder yaly näme gecman yatan zat dal !!!!!
  Aýyuzli siz hakykatdanam aý yaly ekeniniz :-):-):-)
  Ayyuzli 7 years ago


 • akylym bu sana!
  Ayyuzli 7 years ago
 • Aýyuzli siz hakykatdanam aý yaly ekeniniz
  Grizli |


  ay, edil eyle-de daldir-le, grizli :-)
  vipboy 7 years ago
 • men goyayinmi bularyn suraty menda bar
  Agent007 7 years ago
 • Gulkimi getirmaney
  Agent007 7 years ago
 • Gulkimi getirmaney
  Grizli 7 years ago
 • men goyayinmi bularyn suraty menda bar
  vipboy | 2012-08-28 06:45:16
  .
  Relkama etmek gerekdalmika diyyan
  vipboy 7 years ago
 • goyayinlay grizli
  Grizli 7 years ago
 • Hokman dal
  vipboy 7 years ago
 • erkek bol dosd
  Grizli 7 years ago
 • Mana gerek ????
  Prettygirl 7 years ago
 • dogurdanam gaty gyzykly boldy dushushyk, yone akylymyn ozi ir gaytdyda.
  vipboy 7 years ago
 • oyun etdimlay doooolar
  vipboy 7 years ago
 • dogurdanam gaty gyzykly boldy dushushyk, yone akylymyn ozi ir gaytdyda.
  prettygirl |
  prrtty sana ashyk bollum)
  vipboy 7 years ago
 • kimey sen
  Grizli 7 years ago
 • Yenede bir ashyklar :-):-):-)
  Prettygirl 7 years ago
 • goyaweri grizli, naman ashyklary, ola degship yazypdyr oytyan.
  ependi 7 years ago
 • azrak icin diydima men size
  ependi 7 years ago
 • azrak icin diydima men size
  ependi 7 years ago
 • baranlar: akylymbirmundokuzyuzsegsendokuz. bravo. grizli. birmerdan. agentnolnolyedi. prettyjagyz. hemem men.......
  vipboy 7 years ago
 • name indi soymegem bolokmy
  ependi 7 years ago
 • bolonok soyme shony
  vipboy 7 years ago
 • soyanay shony
  ependi 7 years ago
 • soyenok diydim ogul
  vipboy 7 years ago
 • ependi 7000 teswir yazipsin gutlysh (gyzym hani edeplije bol hani)
  ependi 7 years ago
 • cyrsharyn
  ependi 7 years ago
 • hi huuuuu
  aga593 7 years ago
 • rosiyya/moskwada kim bar, dawayte bizem dushushyk gurnaly, eger moskwada bolsanyz, men ugashat etyan...
  pyatnica13 7 years ago
 • eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  turkmenistandaky talypchylar bolun yene bir gun goruhseli inniki sapar hokman barjak bolarys.sentyabr ayynyn onbirine chenli.( Aga moskvan niresinde sen men tanyshyma bar shotayda manaderek bar diyerim yaly ;-) .)
  Phenomen 7 years ago
 • kevve bet suratyn bar eken
  makintos | 2012-08-27 08:15:00

  goý ýere bilini agyrdaýma
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri