salam agzalar gowumysyňyz ençe gün bäri talyplarada gelemmok,egzamena taýýarlyk görüp, bu gün gelmegimiň düýp sebäbi talyplaryň agzalaryndan 2 sany agzanyň doglan güni birä köne agzalarymyzdan biri Ahal agza (ozallar aktiwdi bu günler käte gelýär ) beýlekisi bolsa şajy agza. oglanlar ikiňizi hem täze doldurýan ýaşyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! uzak ýaşaň!!! hany onda agzalar sizem gezek-gezegine gutlabermeli. wi ýogsada doglan günede barybermelimikä? hehehe

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
  Karat 7 years ago
 • uzak yashang. manyly durmush arzuw edyan!!!
  Kuraldyshy 7 years ago
 • ;) tüweleme, ikiñiziñ ýas toýñyz gutly bolsun ahal bilen shajy , mydama üsünlik hemrañyz bolsun! ýöne hç kim näçe ýasaýanyny aýdanak la ?
  Ayyuzli 7 years ago
 • IKINIZE-DE DUNYADAKI IN GOWY ZATLARY ARZUW EDYAN!
  Agent007 7 years ago
 • Yashynyz uzun bolsun.....
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Mahyma goshulyan. Ahal, shajy jan saglyk, bagt arzuw edyan.
  Yegen 7 years ago
 • Gutlayan barynyzy! Gorjegniz gowulyk bolsun dine, okuwlarnyzda ustunlik dostlar hemmanede!
  Kurtoy 7 years ago
 • http://www.talyplar.com/15901-ahal---agzamyzy---doglan-guni.html eeeeeee link goyup bilemok biriniz komek edayseniz doslar hoshalja bolardymda!
  shajy druk uzak yasha eger cyndanam denyuhañ bolsa ;)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri