bu gün Marynyň Merwi bilen altyn-asyr komanda oýnady Maryda. Marynyň Merw futbol komandasy 2:1 hasabynda ýeňdi. Merwden Ýusup Orazmuhammedow saldy 2 sini hem , Altyn asyrdan hem Döwlet Ataýew. şeýlelikde ýene hem Merw öňdeligini saklady. öňe merw siz hökman türkmenistanyň çempiýony bolmaly. hehehe

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir