salam talyplar agzaň adamlary gowumysyňyz,ine bu gün biziň iň aktiw agzamyzyň bir bolan wip boý agzaň doglan güni geliň ony gutlalyň onda. ilki özüm başlaýaýyn: wip doglan güniň gutly bolsun uzak ýaşa! bujagaz goşgyda menden saňa sowgat bolsun! $u pursat beygeldi 0mrun 1 gadam. şol gadam mydama bagtly b0lsun! Du$sun sana seni bagtly etjek adam! shadyyan yylgyrshyn aleme d0lsun! Sen aglama gul 0mrum gecdi diyip, Gechsin mydam gul 0mrun shatlykda. Agzybir durmu$da,parahatlykda, 0l gunler gecsede g0zun ya$lykda, 0l ya$ begenjinden sil deyin aksyn. $atlykly pursadyn zemine d0ksun! Ya$yn uzabersin asyrlar b0yy. Söyeniñ bilen ya$ t0yy, gecir sanly yyldan agzybir b0lup. Saglykda,beglikde,$atlanyp gülüp uzak ýaşa ýene bir gezek!!!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir