salam hormatly agzalar, ine bu gün ýene bir agzamyzyň ýagny temaň adyndanam belli bolşy ýaly idealman92 agzamyzyň doglan güni. hormatly agza sizi bu günki doldurýan täze ýaşyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Uzak we manyly ýaşaň! elmydama talyplary açanymyzda siziň oňat temalaryňyz bezäp dursyn. hany onda tosta başlaweriň agzalar. doglan günde arzuw bary ediler, ol arzuwlar maksadyňa ýetirer!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir