ispaniýanyň çempiýonlar ligasynyň ýene bir oýny gidip dur real we walensiýa hasp näçe näçe bolarka öz pikiriňizi aýdaýsaňyz futboljan köýerleri. bu wagta 0:0 hasap

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir