salam talyplaryň hormatly agzalary bu gün talyplaryň aktiw agzalarynyň biri garypjanyň doglan güni. Garypjan doglan güniňiz gutly bolsun uzak ýaşaň! doglan günde süýji arzuw ediler, ol arzuwlar maksadyňa ýetirer! arzuwlaryňyz hasyl bolýan ýyl bolsun!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir