Yurek joshguny

Gijelerne aymy sen

Ya bagmy chynar

Señ sesiñe zar bilseñ

Eshtse kalp ÿylarGündizlerne güneshim

Gözümiñ hem göreji

Saña guryan söweshim

Ol söygimiñ güyjiSaña satashan wagtym

Bagtly gûnleñ biridir

Gozlesem...

DOWAMYNY OKA
Dovlet3993
 • 3
 • 125
 • 13/01/2018 04:18
 • 1 minutda oka

yurekdesh.ru (ertir.tk) forum saýty ähtiýalanlyk bilen satlyga çykarylšy hakynda

yurekdesh.ru

Šu gün irden agzalar bilen gyzykly maglumatlary paýlašaýyn diýip šo ady agzalan yurekdesh.ru saýtyna girip gördüm welin saýt mahabatlandyrylyp satlyga çykarylan eken. Onda ine šu ýazgylar bar: '' Bellik!

Saýt...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 36
 • 609
 • 13/01/2018 12:18
 • 1 minutda oka

menem bar

salam agzalar menem ertir komdan Körpeje men bu ýerde täze hiç zadada düşünemok
Sunbule
 • 6
 • 129
 • 13/01/2018 11:26
 • 1 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 1
 • 73
 • 13/01/2018 03:14
 • 1 minutda oka

Birhili

Seredip otursam wagtyñ çalt geçäýşini, käbir mowzuklara girip gördüm welin saýta agza bolanym düýn ýalydy teswirlerde bolsa 10 aý, 7 aý ozal diýen ýazgyly teswirlerim bar gaty çalt geçipdir :(
Enkam
 • 4
 • 125
 • 12/01/2018 09:50
 • 1 minutda oka

Bomber Friends

Androitda gyzykly igra ozum 1 yyldan bari oynayan girip gorsengiz oyunda kop igroklar bar orsungkular

Turki dowletlerinden Turk.kazahstan azerbayjan.

1 2 sany ozbegem bar yone tkm yokda.

Play markede girip "Bomber friends"...

DOWAMYNY OKA
Mogamed
 • 5
 • 149
 • 12/01/2018 01:48
 • 1 minutda oka

Salam

Salam
Dinesen
 • 2
 • 86
 • 11/01/2018 04:02
 • 1 minutda oka

Gün ulgamynda 4-nji planeta Marsdyr.Mars bilen Ÿer planetasynyñ aÿlanysh periody meñzeshdir.Mars, Gün ulgamyndaky iñ kiçi planetalaryñ arasynda ikinji orunda durÿandyr.100kg agramly adam Marsda dursa 38kg agramyny ÿitirÿär.

Planeta gün shöhlesiniñ bary-ÿogy 43%-ni kabul edÿär.

Mars, biziñ planetamyzyñ golaÿyna soñky 60 000 ÿylyñ dowamynda golaÿlashandyr.

Gün ulgamyndaky iñ uly daglar hem Mars planetasynda ÿerleshÿär....

DOWAMYNY OKA
Lunluchi
 • 12
 • 189
 • 11/01/2018 03:53
 • 1 minutda oka

Hemmäňizi çagyrýarys!!

Hormatly agzalar we myhmanlar!!! Biz siziň hemmäňizi Yurekdesh.ru saýtyna çagyrýarys.
UniqueMaster
 • 17
 • 283
 • 11/01/2018 01:07
 • 1 minutda oka

Clash of clans

Ichinizde baza yitireniniz bar bolsa mana yazayyn tapyp beryan

Потерял деревня? На пиши меня
Mogamed
 • 4
 • 127
 • 11/01/2018 12:33
 • 1 minutda oka