KIŞILIK TESTLERI

Birnäçe ýyl mundan ozal Turkiýede maslahatçylyk işleri edýän bir işewür bilen tanyşypdym. Bir restoranda nahar iýip pikir alşypdyk. Ömrüniň köp bölegini Amerika we Ýewropa ýurtlarynda ýaşan bu ýokary derejeli işewür...

DOWAMYNY OKA
ata
 • 13
 • 277
 • 30/10/2017 10:30
 • 2 minutda oka

Gözlerim gözlerňi görmek islese...

Gözlerim gözlerňi görmek islese,

Eşitmek islese gulaklam sesiň.

Ýürek kapasadan çykyp bir pursat,

Uçsa ganat kakyp belendi-pesi.

Şulaň ählisine sebäpkär sensiň,

Gelmez göz öňüme bagtymam sensiz!Garalsa...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 0
 • 73
 • 30/10/2017 08:35
 • 1 minutda oka

Hemmäňizi çagyrýarys!!

Salam, Biz sizi Türkmenistanda açylan Täze web saýta çagyrýarys. Häzir bolsa, size saýt barada az-kem maglumat berýäris. Galanyny hem özüňiz girip görersiňiz:Forum — munda siz öz mowzuklaryňyzy açyp, ony saýt agzalary...

DOWAMYNY OKA
UniqueMaster
 • 6
 • 330
 • 29/10/2017 07:19
 • 1 minutda oka

hhhh

goshgudan bashga zat yazylyarmy barde?
Partizan
 • 8
 • 148
 • 29/10/2017 02:53
 • 1 minutda oka

...

Imo nahili ishleyar sizde?
Jahann
 • 3
 • 160
 • 29/10/2017 01:31
 • 1 minutda oka

Eyhow! salam!

Neme... Okuwa girmekci. Onem okadym men, yone tehniceskiy ugrdan indi guminitar ugrdan okuwa giresim gelya. Hawa bu yyla gic, geljek zamanda girmek aladasyny etyanday. Has takygy zhurnalistika ugra girmek isleyan. Indi meniñ size kabir...

DOWAMYNY OKA
yesh
 • 2
 • 160
 • 28/10/2017 11:25
 • 1 minutda oka

iPhone X gymmat WELIN onun remodam...

Basym iPhone X satylyshygy bashlayar. Yone iñ arzany gornushi $999 bolmalymysh Apple store-de. Bahasama gymmat WELIN ony dowayam yagdayynda remontam gymmat. Meselem ekreny chalshmak ucin $279 cykdayjy cykarmaly, beyleki detallarny chalshdyrmak...

DOWAMYNY OKA
yesh
 • 1
 • 105
 • 28/10/2017 10:52
 • 1 minutda oka

Siz nahili pikirde dostlar? :)

Molla diyya, duz diyya shu zatlara ynanyanyzmay? Meniñ pikirimce keselleri bejeryan diyip yoren mollalar ya-da sowda üçin eyle beyle we sh.m. zatlar ucin okap duz beryan diyyan mollalar profi kezzaplarmyka diyyan. Ay elbetde halkyñ (garyp...

DOWAMYNY OKA
yesh
 • 9
 • 165
 • 28/10/2017 10:39
 • 1 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 2
 • 91
 • 28/10/2017 07:07
 • 1 minutda oka

Aman ANNAMYRADOW Seni küýsedim

Aman ANNAMYRADOW Seni küýsedimGeljegime umyt bilen garamda,

Söýgüli dildarym, seni küýsedim.

Söýgi älemine seýle çykamda

Syýa zülpi tarym, seni küýsedim.Deň-duşlarym tutýar maşgala toýun,

Öz...

DOWAMYNY OKA
Gurban93
 • 0
 • 61
 • 28/10/2017 11:12
 • 1 minutda oka