internetde söýüşmek we tanyşlyk saýtlary

adam belli bir ýaş aralygy, esasan hem ýetginjeklik çagynda söýüşesi gelýär :). edil şol döwür şeýle ýagdaýy başdan geçirýän adam öňüne çykan her dürli ýagdaýy şunuň ugrunda ulanmak bilen bolýar.häzirki...

DOWAMYNY OKA
Farabi
 • 114
 • 5646
 • 25/10/2007 01:37
 • 1 minutda oka

urrra men şat bu gün...

urrrrra bu gün menden mes adam yok sebabi name diyip soran...

sebabi men bu gün 20 yaşy tegeledim.

\"hi5

...

DOWAMYNY OKA
.x_xXx_x.
 • 23
 • 1340
 • 25/10/2007 01:02
 • 1 minutda oka
 • 48
 • 1646
 • 25/10/2007 12:37
 • 1 minutda oka

köne forum ýazgylary täze sistema geçirildi

öňki forumyň postlaryny ýaňja geçirip bolduk.suratlar, youtube aňry bäri hemmesi işleýär.häzir köne ýazgylar öňinçä çykyp dur. şuny düzeltjek bolýan häzir.ganymat wagt aldy ýöne böwrüme dürtüp...

DOWAMYNY OKA
Farabi
 • 7
 • 1515
 • 25/10/2007 12:28
 • 1 minutda oka

Kabir duyshler sizlere bir zat aytjak bolyar

Duyshlere ynanyarsynyzlarmy?Men bir gezek bir pul bilen doly torbany duyshumde tapdym. :) Shol guni stependiyamy aldym kollejymdan :)Yene bir gezek bolsa gyz doganym duyshunde kelemi gordi (Kelem - Kapusta- pusto diyyaler)....

DOWAMYNY OKA
Batyrgyz
 • 37
 • 1505
 • 25/10/2007 12:01
 • 1 minutda oka

30 munt

adamlar 30 munt bäri zat ýazmany duruň. database-e öňki postlary geçirjek bolýarys.

saboluň,
farabi & shahyr
shahyr
 • 2
 • 1200
 • 25/10/2007 12:01
 • 1 minutda oka

haywanlaryn hereketleri

1) Gujukler oz territoriyalaryna "suw" dokyaler bashga gujukler bilerler yaly bu gujuk barde yashayndygyny. We yolbarslaram sheyle edyaler2) Erkek Yolbarslar kop awlamayarlar. Olaryn deregine gyz yolbarslar awlayarlar. Gyz yolbarslar...

DOWAMYNY OKA
Batyrgyz
 • 3
 • 1215
 • 24/10/2007 11:53
 • 1 minutda oka

Jennet nahilika?

Jennet nahilika?-Ayna, sen name jennede egin-eshiklerini alyp gitjek dalmin?- Ejejan, ol yerde egin-eshik gerek dal!

Ol yerde sen yerde gowy eden ishlerini giyersin.-Ol nahili? Nadip gowy eden ishlerini geyip bolyar?-...

DOWAMYNY OKA
Batyrgyz
 • 37
 • 2567
 • 24/10/2007 10:41
 • 1 minutda oka

Name uchin burchly, ajy iyimi iyeninde yene kop ach galyan?

Bu soraga kim himiya, biologiya dushunyanler ansat jogap berip bilerler..


Sen meselem ach, son ajy iymiti iyyan, iyip oturkan yene onkudenem has hem kop ach galyan. Shol wagty name organizmde bolup gechyar?
Batyrgyz
 • 27
 • 2093
 • 24/10/2007 10:25
 • 1 minutda oka

Egzamenlere nadip tayyarlanmaly?

1) Gechyan mowzuklary egzamenden on okamaly

2) Egzamen guni shokolad iymeli

3) Gorkmaly dalGarri Kasparov, shahmatist, kop iymeyar ekeni oyundan on. Sebabi iymit iyeninde sheker ondurilyar we shol sheker seni ukladyar :-)Sheyle...

DOWAMYNY OKA
Batyrgyz
 • 0
 • 1170
 • 24/10/2007 10:21
 • 1 minutda oka