binary dili

Dunyade 10 hili adam bar, binary dilini bilenler we bilmeyanler :)
guych
 • 4
 • 1110
 • 09/11/2007 05:51
 • 1 minutda oka

1000$ bolsa name ederdin?

Eger 1000$ bolsa we şonı ulanıp peydalanjak/ söwda etjek bolsa nahili ulanardınız ?
guych
 • 110
 • 2635
 • 09/11/2007 04:24
 • 1 minutda oka

Yazmasy Agyr Düşen Goşgy.

Bütin oba garaşyp dur.

yola bakyar hemmeler.

Atasy pyşyrdayar:

“Geler. Geler. Geler”.Gelnejesi pyşyrdayar:

“Gelermikä? Kim biler...”

Atasy göwünlik beryär:

“Geler-le... hökman geler”.Gök toraňňyň...

DOWAMYNY OKA
agash55
 • 20
 • 1457
 • 09/11/2007 04:06
 • 3 minutda oka

gosgyjyk

Salam dostlar!!!

Men aydyma aydyp bilemok yone gosgyny das etyan,yarysjagynyz bar bolsa guk diyaymeli...Bildirilyar...

İn gowy halayan gosgym:Omrume Pent

ÖMRÜME PENT

Şahyr! Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa,

Sönüp, ýanyp,...

DOWAMYNY OKA
atmrt_kontu
 • 12
 • 974
 • 09/11/2007 03:20
 • 2 minutda oka

nahili pikir edyaniz...

salam gyzlar oglanlar size bir soragym bar biraz üytgeşigrak sorag.hazirki zamanda söygi diyen zat barmy yada siz ynanyanyzmy.köp oglan gyzlar söyyan onsuz bir günem yaşamaryn diyyaler yöne bir kiçirak dava sebapli ayrylyalar,yada...

DOWAMYNY OKA
jennet
 • 67
 • 3308
 • 09/11/2007 12:25
 • 1 minutda oka

Let's write verses(inlis dilinde goshgy yazyas:)

Not a poet

You can\'t write verses
Long beautiful phrases
You are not a poet
A teller of sonnets

But you can read verses
Long beautiful phrases
You are a good reader
A listener of sonnets.

Author: Strong-girl:)
Batyrgyz
 • 29
 • 1898
 • 09/11/2007 04:45
 • 1 minutda oka

bile tans edelin

talyplar bilen sheyle bir tans etsek diyyana uysupjik :)

aydim aydyan oglan mendirin (yone sakgalym yokdyr)

gyzam harmandali (:

...

DOWAMYNY OKA
serahsi
 • 18
 • 1132
 • 08/11/2007 08:55
 • 1 minutda oka

Green Card

Şu wagtlar Green Card lotereýasyna gatnaşmak üçin gerekli zatlaryň tabşyrylýan döwrü. Men kän gyzyklanmansoň anyk bilemok. Haçana çenli gutarýar? Gatnaşmalymy? Gatnaşanyňda çykarmyka? ABŞ-e gitmelimi?
Farabi
 • 6
 • 1635
 • 08/11/2007 05:45
 • 1 minutda oka

gülkünç iňlisçe habar :)tyrk

Ýokardaky habarda Türkiýeniň prezidenti Abdullah Gülüň Azerbeýjanda bolandygy, dekabrda Türkmenistanda boljakdygy barada aýdylýar. Meni güldüren ýeri bolsa

After that come Uzbekistan and Khirgyzstan. Of course, these nations might have the fear of 'Turkey is a huge country, are they coming to crush us?'...."
:)Eý şuny ýazan kim hem bolsa iňlisçäni kursda öwrenipdir öýdýän. :) Içiň gysanda seredip gülüp oturmaly....

DOWAMYNY OKA
Farabi
 • 2
 • 1092
 • 08/11/2007 01:20
 • 1 minutda oka

Hazir sizleri ach galdyraryn :)

Erkegin yuregine yol ol onun garnyndan gechyarmish :)Saladyn ady: "Sharlotka"

Duzum: 3 sany gaynadylan kartoshka, 100~150g bishirilen et, 1 ortaky sogan, 1/3~1/2 banka gok nohut, 1/2~2/3 ch chemche duz, 3 nahar chemchesi mayonez.Yumurtgaly...

DOWAMYNY OKA
Batyrgyz
 • 22
 • 1460
 • 08/11/2007 06:29
 • 1 minutda oka