Yrymlar

Adamlar şu gün her kim şu ýerik bilýän hemem durmuşda berjaý edýän yrymlaryny ýazsyn! Hemem yrymlar hakda pikirleriňizi olary berjaý etmek gerekmi ýa gerekdälmi?! Olary bozan ýagdaýyňda adamlaň durmuşyna täsir edýämi...

DOWAMYNY OKA
Harmandali
 • 30
 • 1847
 • 23/11/2007 11:10
 • 1 minutda oka

Gyz bahasy

gaz bahasy diyenizde ondan hasam bizin uchin möhüm baha bar...gyz bahasy hawa yalnysh okamadynyz...gyz bahasy...Bizde name uchindir tazeden bäri Gyzlaryn galyňy gymmatlap bashlady...Aslynda bilyansiniz bizin population'yn 75%-i ayal-gyzlardan...

DOWAMYNY OKA
Achilles
 • 109
 • 5901
 • 22/11/2007 05:51
 • 1 minutda oka

Düyn agşam İstanbulda Bosnya ve Türkiye arasynda bolan oyyn Türkiyanin Yevropa çempionlygyna gatnaşyp biljegini belli etdi. Bosnyany 1 -0 yenmek Turkiya başardy. Bir vagtlar Türkmen komandasynynam şeyle yenişlerini görüp bilayediris.................

Düyn agşam İstanbulda Bosnya ve Türkiye arasynda bolan oyyn Türkiyanin Yevropa çempionlygyna gatnaşyp biljegini belli etdi. Bosnyany 1 -0 yenmek Turkiya başardy. Bir vagtlar Türkmen komandasynynam şeyle yenişlerini görüp bilayediris....................

DOWAMYNY OKA
agash55
 • 10
 • 2269
 • 22/11/2007 01:44
 • 1 minutda oka

5x slide show

.x_xXx_x.
 • 6
 • 881
 • 22/11/2007 12:57
 • 1 minutda oka

taze oyunlar (reviews:)inede şunça wagtlap garaşan oýyunlam geçen hepdäň içinde ahyry çykdy. siziňem araňyzda oýunlar bilen gyzyklanýan, gije ýatman geçip gutarjak bolup başagaý bolýanlariňiz badyrlayý.şolar üçin .. ;)

1.Need For street pro street...

DOWAMYNY OKA
Shazada
 • 15
 • 1546
 • 22/11/2007 08:17
 • 1 minutda oka

Hemmelere TanryYalkasyn

dostlar hemmanize beren maslahatlarynyz ucin Tanryyalkasyn aydyan.. kabirleriniz matemiki hasaply maslahatlar, kabirleriniz degishmeli maslahatlar, kabirleriniz pikirlendiryan pelsepewi maslahatlar beripsiniz... hemmanizin beren maslahatlarynyzy...

DOWAMYNY OKA
Seyitrix
 • 2
 • 750
 • 22/11/2007 12:20
 • 1 minutda oka

Love is...

oglanlar gyzlar,,,hemmanizem kichikaniz(belki entegem) love is sakgyclaryny cheynap onun ichindaki ROMANTIC yazgylary okansynyz...Gelin shu yerde ozumizem birazajyk Romantic boljak bolup gorelin...--------------------------------------------Love...

DOWAMYNY OKA
Achilles
 • 52
 • 3818
 • 21/11/2007 11:09
 • 1 minutda oka

Wikipediyany turkmen dilinde yazylan makalalar bilen doldurmak

Wikipedia barada biraz: mugt "sozlugi" diysenem bolyar. ol yerde millionlarcha beyik adamlar, yer titremeleri, sozlerin manysy.... gysgacha yazylan bir dowletin taryhy, TOEFL, SAT- mekdebe degishli makalalar we yene kop bolup gechen belli...

DOWAMYNY OKA
Batyrgyz
 • 12
 • 1198
 • 21/11/2007 09:18
 • 1 minutda oka

Gaz bahasy

Ýaňy habarlarda geçdi. Orsýet gazyň bahasyny 1000 m2 üçin 400 dollar etjek bolýarmyş. Al saňa gerek bolsa. Öň we şu wagt 260 dollardy. Türkmenistandan orsýet gazy 100 dollara alýar, ony hem edil şu wagt alanok öýdýän,...

DOWAMYNY OKA
Farabi
 • 20
 • 1435
 • 21/11/2007 09:09
 • 1 minutda oka

Jogapkarchilik

Men indi bizin jogapkarchiligimiz barada aytjak dal, sebabi biz indi uly. Uly adama bir zat ovretmek ol koplench ondumsiz, bar guyjini alyan ish bolyar.

Shonun uchin chaglaryn jogapkarli adam bolmaklary barada yazasym gelyar.Men...

DOWAMYNY OKA
Batyrgyz
 • 4
 • 857
 • 21/11/2007 08:56
 • 1 minutda oka